Χαρτιά Περράκης

Υπολογισμός

Υπολογίστε πόσα φύλλα χαρτιού χρειάζεστε για την παραγωγή ορισμένου πλήθους αντικειμένων, εύκολα και γρήγορα. Στην παρακάτω φόρμα υπολογισμού, εισάγετε τις διαστάσεις του εντύπου προς παραγωγή, τις διαστάσεις του φύλλου χαρτιού από το οποίο θα κοπούν τα αντικείμενα και την ποσότητα των αντικειμένων. Επισημαίνουμε ότι σε ενδεχόμενη εκτύπωση offset, θα χρειαστεί μεγαλύτερη ποσότητα χαρτιού για να «στρώσει» η μηχανή.

Υπολογισμός
Διαστάσεις
X
Αντικείμενα ανά
φύλλο χαρτιού
Φύλλα χαρτιού