Διαστάσεις Χαρτιών κατά ISO 216

Σειρά A ∆ιαστάσεις σε mm
Α0 841 × 1189
Α0+ 914 × 1292
Α1 594 × 841
Α1+ 609 × 914
Α2 420 × 594
Α3 297 × 420
Α3+ 329 × 483
Α4 210 × 297
Α5 148 × 210
Α6 105 × 148
Α7 74 × 105
Α8 52 × 74
Α9 37 × 52
Α10 26 × 37
Σειρά B ∆ιαστάσεις σε mm
B0 1000 × 1414
B0+ 1118 × 1580
B1 707 × 1000
B2 500 × 707
B3 353 × 500
B4 250 × 353
B5 176 × 250
B6 125 × 176
B7 88 × 125
B8 62 × 88
B9 44 × 62
B10 31 × 44
Σειρά C ∆ιαστάσεις σε mm (φάκελοι)
C0 917 × 1297
C1 648 × 917
C2 458 × 648
C3 324 × 458
C4 229 × 324
C5 162 × 229
C6 114 × 162
C7 81 × 114
C8 57 × 81
C9 40 × 57
C10 28 × 40

 

Οι παραπάνω προδιαγραφές για τα μεγέθη των χαρτιών προσδιορίζονται από τo ISO 216. Στο www.iso.org περιγράφονται όλες οι διεθνείς διαστάσεις χαρτιών που ισχύουν στις περισσότερες χώρες του κόσμου.