Υπολογισμός αντικειμένων, βάρους και ποσότητας χαρτιών (ορισμένου βάρους)

x

Βάρος φύλλου
Βάρος συνολικής
ποσότητας

Η παραπάνω φόρμα υπολογισμού, σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε το βάρος ορισμένης ποσότητας φύλλων χαρτιού.