χαρτιά περράκης από το 1887

Ιστορικό


Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1887 από τον Κωστή Περράκη, δραστήριο πρώην εμπορικό διευθυντή του Ελληνικού Χαρτοποιείου. Tαξίδευε σε όλη την Ελλάδα και έλαβε νώση των ποσοτήτων και ποιοτήτων χαρτιού που τότε είχαν κατανάλωση. Για πρώτη φορά εισήγαγε με συστάσεις από Γάλλους χαρτοποιούς την κατασκευή χαρτιού από το φυτό Alfa (esparto grass) το οποίο συλλεγόταν στις όχθες της Κωπαΐδας. Ταυτόχρονα εισήγαγε το σύστημα της συμμετοχής του εργάτη επί της παραγωγής, πληρώνοντας τους εργάτες 30 δραχμές για κάθε επιπλέον τόνο. Πέτυχε έτσι αύξηση 60% της παραγωγής χαρτιού.

Η πυρκαγιά του χαρτοποιείου όμως και η υπεκφυγή μιας ασφαλιστικής εταιρείας έφερε τέτοια ζημιά που η θέση της εταιρείας κατέστη προβληματική. Το τελευταίο χτύπημα ήταν η αθέτηση συμφωνίας εκ μέρους της Βιομηχανικής Τράπεζας, η οποία έκανε κατάσχεση του εργοστασίου.

Τότε ο Κωστής Περράκης επιδόθηκε αμέσως στην εμπορία χαρτιού. Είναι ο πρώτος που εισηγήθηκε σε δημόσια υπηρεσία την δια δημοπρασίας αγορά υδατογραφημένου χαρτιού που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται στα έντυπα ασφαλείας. Τη συνέχεια της επιχείρησης ανέλαβε ο γιος του Ιωάννης Περράκης, ο οποίος κατόρθωσε την εποχή μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο να εξελίξει την επιχείρηση. Το 1957 διαδέχθηκαν τον Ιωάννη Περράκη οι γιοί του Κωστής και Νίκος Περράκης, οι οποίοι πήραν μια απόφαση αντίθετα με την τάση της εποχής να μην ασχοληθούν με τα χαρτιά ευρείας κατανάλωσης, αλλά με πιο εκλεκτικά χαρτιά σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και μικρότερες ποσότητες. Απ’ αυτήν την πρωτοποριακή απόφαση διέπεται μέχρι τις μέρες μας η εταιρεία. Σήμερα η επιχείρηση διοικείται από την κόρη του Νικόλαου Περράκη, Αριάδνηγ.